Strategické budovanie mobilného platobného a cashback systému wee s digitálnou menou

Verejný predaj (Public Sale) utility tokenov (WMA) spoločnosti weeNexx AG odštartuje v rámci IEO dňa 25. januára 2020 a bude kapitalizáciou s perspektívnym pokrytím európskeho trhu spoločnosti wee.

 

Kryptomena ako digitálny platobný prostriedok získava trvalo atraktivitu a hodnotu, ak je k dispozícii dostatočný počet akceptačných miest pre trvalé používanie tejto digitálnej meny. Kapitálových investorov to veľmi nezaujíma, títo vsádzajú výlučne na nárast kurzu. To je však niečo, čo si kamenný maloobchodník, čiže akceptačné miesto tejto digitálnej meny, vôbec neželá: ten potrebuje čo najstabilnejší kurz. Preto treba vnímať investorov a obchodníkov z rozdielneho hľadiska! A presne tento aspekt je základom vstupu na kryptoburzu švajčiarskej spoločnosti weeNexx AG, ktorej materská spoločnosť, taktiež so sídlom v Kreuzlingen, je spoločnosť Swiss Fintec Invest AG (SFI).

  

 

 

 

 

 

 
 
Ľudia, ktorí stoja za vstupom na kryptoburzu, IEO spoločnosti weeNexx AG: Dr. Leo Schrutt a Tobias Engelsberger (Foto weeNexx AG)

Dr. Leo Schrutt, uznávaný medzinárodný finančný expert, CEO spoločnosti weeNexx AG a v súčasne prezident správnej rady spoločnosti SFI, vysvetľuje avizované jedinečné postavenie v porovnaní s konkurenciou: „Väčšina kryptomien sa sústredí výlučne na utility token, ktorý je volatilný, teda podlieha značným kurzovým výkyvom. Ako je to aj u klasických akcií, s ktorými sa obchoduje na konvenčných burzách, hodnota kurzu závisí od ponuky a dopytu.“

Atraktivita pre maloobchodníkov a investorov vďaka coinom a tokenom wee

Okrem utility tokenu weeMarketplaceAccessToken (WMA), ktorý podlieha výkyvom kurzu a je založený na platforme Ethereum ERC20, vytvorili členovia švajčiarskeho strategického tímu ďalší coin weePayCoin (WPC). S týmto, ako hovorí bývalý špičkový manažér švajčiarskej banky UBS Bank, „realizujeme ďalší stupeň v našej stratégii mobilného platobného systému. Pretože vyvíjame vlastnú blockchain technológiu, na ktorej budú v budúcnosti realizované všetky platobné procesy a peňažné transakcie. Tento WPC…“, pokračuje tento stratég skupiny wee presvedčivo, „…je reálne naviazaný na Euro a teda nepodlieha kurzovým výkyvom. Maloobchodník, ktorý sa zaregistruje do systému a je akceptačným miestom pre náš mobilný platobný systém danej digitálnej meny, tak dostáva svoju istotu, že má k dispozícii cenovo najvýhodnejší platobný styk založený na wee-Blockchain so stabilnou kryptomenou, ktorá je naviazaná na stabilný coin.“

Tak je možné realizovať platobné procesy Peer-to-Peer, ktoré prinášajú obchodníkom značné výhody, v zlomku sekundy: pretože umožňuje realizáciu transakcií zo smartfónu na smartfón alebo z tabletu na tablet so značnou úsporou poplatkov v porovnaní s konvenčným peňažným stykom. „Všetko funguje jednoducho cez našu aplikáciu weeApp, ktorú už teraz používa každý obchodník a zákazník“, zhŕňa funkčnosť systému známy stratég skupiny wee. Základom pre mobilný platobný systém wee je e-money licencia s dodržaním všetkých dozorno-právnych kritérií.

Strategické zosieťovanie pokrytia trhu mobilným platobným systémom a cashback systémom s digitálnou menou wee

 

Digitalizovaná weeArena v Bad Tölz je prototyp pri zosieťovaní fanúšikov s kamennými maloobchodníkmi a konzumentmi, ako aj elektronickým obchodom. (Foto: weeConomy)

Keďže kryptomeny sú doteraz vnímané zväčša ako peňažná investícia, nedokáže sa žiadna z nich presadiť a etablovať na širokom trhu ako platobný prostriedok, podľa pána Schrutta a mnohých ďalších expertov. Ako príklad slúži etablovaný obchodný model spoločnosti weeConomy AG s ich inovatívnym mobilným platobným a cashback systémom, ktorý kamenných maloobchodníkov digitalizuje a taktiež ich prepája pomocou digitalizovaných arén a elektronického nakupovania na wee.com. V rámci aktuálne pokročilého pokrývania európskeho trhu bude integrovaných ďalších 25 regiónov – so štadiónmi a minimálne 100.000 novými kamennými maloobchodníkmi, ako aj 7,5 mil. zákazníkmi – do technologickej infraštruktúry wee, pre umožnenie pomocou aplikácie weeApp alebo karty weeCard zbierať zľavu a platiť. To znamená, na rozdiel od kryptomien Bitcoin & Co: akceptačných miest a používateľov je už teraz dostatok a neustále narastajú!

Výsledkom jednej reprezentatívnej ankety banky Bank ING bolo, že sa väčšina konzumentov nedokáže v Európe otvoriť ani pre Bitcoin ani pre Libru ako oficiálny platobný prostriedok. Menej ako tretina Európanov vychádza z toho, že bude možné pravidelne kupovať tovar za kryptomenu. Inak povedané to znamená: dobrých 30 percent verí v etablovanie digitálnych mien, napriek tomu, že ich doteraz využívali len absolútni insideri. To opäť zodpovedá situácii v 60-tych rokoch minulého storočia a vtedajším ohlasom na kreditné karty! Väčšinou boli opýtaní zdržanliví voči digitálnej mene, pretože nechápu, ako fungujú kryptomeny typu Bitcoin & Co.

Digitálne meny fungujú bez dôvery etablovaých bánk

Pritom je mladšia generácia voči digitálnej mene otvorenejšia. Dôvodom podľa uvedenej štúdie je nielen lepšia schopnosť zaobchádzať s novými technológiami. Mladší ľudia sú voči digitálnym peniazom omnoho otvorenejší ako staršia generácia. Najväčšie pochybnosti v súvislosti s používaním digitálnych peňazí majú Nemci a Rakúšania.

 

Zažije Bitcoin renesanciu na kryptoburzách a bude možné ním platiť? (Foto: pexels / pixabay)

Východiskom pre zrod Bitcoinu bola finančná kríza v roku 2009, s cieľom vyvinúť alternatívu ku konvenčným peniazom. Na rozdiel od konvenčných systémov, kde prichádza k tvorbe peňazí a platobnému styku cez obchodné banky a je kontrolovaný centrálnymi bankami, vznikajú kryptomeny decentrálne. Ťažia sa na tisícoch počítačov, ktoré sú navzájom prepojené. Cieľom tejto decentrálnej organizácie je nezávislosť od dôvery bánk.

Čo sa týka Bitcoinu, prevláda u mnohých nových investorov ešte stále nálada ako u zlatokopcov, porovnateľná s úspešným presadením sa kreditných kariet na trhu. Prvá „skutočná“ kreditná karta podľa dnešného vzoru vznikla až v roku 1950 a bola vydaná klubom Diners Club. Svoj úspešný príbeh v Nemecku odštartovala v roku 1958 ako prvá plastová karta. Prvá karta MasterCard bola vydaná v roku 1951 v  New Yorku bankou Franklin Bank, v roku 1958 vznikli dnešní lídri na trhu, kreditné karty American Express a VISA.

Digitálne meny sľubujú väčšiu silu ako kreditné karty

Obrat realizovaný pomocou kreditných kariet v Nemecku činil v roku 2018 cca. 10,6 miliárd eur. Samotná spoločnosť Visa Inc. so sídlom v San Francisco nevydáva žiadne kreditné karty. S udelením licencií pre vydávanie kariet pre banky a úverové inštitúty nahospodárila táto spoločnosť v roku 2018 celosvetový obrat vo výške cca. 20,6 miliárd USD. Z tohto obratu bol vyúčtovaný zisk cca. 10,3 miliárd USD. Aktuálna hodnota spoločnosti Visa je cca. 178 miliárd USD.

Kapitalizácia trhu kryptomeny Bitcoin – údajne existuje cca. 18 miliónov coinov a aktuálna cena za jeden jediný Bitcoin je približne 7.300 USD – činí momentálne približne 130 miliárd USD. Pre porovnanie: USA vyváža aktuálne tovar v hodnote tejto sumy do Číny. A: Číňania si objednali v roku 2018 približne 149 miliónov zájazdov do zahraničia – tieto stáli tiež cca. 130 miliárd USD.

Pokiaľ ide o predpisy o praní špinavých peňazí, sa stáva táto doba pre mnohé firmy podobné Bitcoinu, v Európskej únii omnoho ťažšou. Proces KYC – Know-Your-Customer – je teraz definitívne povinnosťou v rámci regulácie kryptomien aj pre kryptoburzy. Niektoré už odišli z trhu v EU – tieto teraz aktívne pôsobia v krajinách, ktoré sú z tejto regulácie vyňaté. Listing nových coinov – bez solídneho základu a jedinečného obchodného modelu – bude v dôsledku platnej a postupne prichádzajúcej regulácie na burzách ťažší a drahší, pretože aj náklady na splnenie predpisov v oblasti compliance, ktoré pripadajú pre každý coin, narastajú. V dôsledku prísnejšej regulácie by mohlo prísť v ďalšom dôsledku k pretriedeniu na kryptotrhu.

Pre maloobchodníka neexistuje pre využívanie digitálnych mien žiadna alternatíva

A čo je s nádejnou Librou Facebooku, ktorá by mohla otriasť etablovaným bankovým a peňažným systémom? Dozorné grémiá a regulačné úrady vnímajú Libru len ako polovične vyvinutý produkt – v boji na blízko s klasickými bankovkami. Pritom si štátni kontrolóri robia starosti o finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľov. Vyzerá to tak, že ešte neprišiel stabilný coin, ktorý by využíval výhody blockchain technológie, súčasne ale zodpovedal snahe o kontrolu zo strany štátov.

Veľkou výhodou kryptomien je, že si pri realizácii platobného styku vystačia bez bánk a ich cenovo nákladných platforiem. Užívatelia, teda obchodníci a zákazníci, si tak ušetria značné náklady a poplatky. V roku 2018 zaplatili nemeckí maloobchodníci s obratom dobrých 500 miliárd (v kamennom obchode a online) približne 6,9 miliárd eur len na bankových poplatkoch. Ak sa k tomu pripočítajú ešte náklady na platobné terminály a servis, tak táto suma zodpovedá približne dvom percentám obratu, čo obchodník celkovo zaplatí za peňažný styk. Pri využívaní kryptomien sa tieto náklady znížia na cca 0,25 až 0,5 percent. Táto úspora nákladov pri pre maloobchodníkov znamenala rozprávkové zvýšenie zisku o 15-20 percent.

Necelých 40 miliónov eur z programov Family & Friends a Pre-Sale z dôvery v obchodný model wee

S dôsledným strategickým budovaním mobilného platobného a cashback systému spoločnosti wee razí švajčiarska skupina weeGroup pod vedením spoločnosti Swiss Fintec Invest AG z Kreuzlingen teraz jedinečnú novú cestu: s tokenom weeMarketplaceAccessToken (WMA) sa podarilo vytvoriť kurzovo závislý utility token, ktorý je založený na platforme Ethereum ERC20.

 

Na tlačovej konferencii 17. decembra 2019 pri zavádzaní wee v rakúskom Štajersku informoval prezident správnej rady SFI Dr. Leo Schrutt a zakladateľ skupiny wee, pán Cengiz Ehliz, zástupcov médií a ďalších účastníkov konferencie o nadchádzajúcom IEO. (Foto: weeConomy)

Fáze verejného predaja Public Sale, ktorého štart bol pôvodne plánovaný na 15. januára 2020 a bol posunutý zo strategických dôvodov o 10 dní na 25. januára, predchádzal úspešný program Family & Friends. Tobias Engelsberger, ako zodpovedný CSO a šéf predaja pre spoločnosť weeNexx AG, je hrdý na doteraz docielené výsledky predaja: „Tento token sa predával od novembra 2018 výlučne priateľom a známym spoločnosti prostredníctvom našich predajných partnerov. V priebehu jedného roka sa predali necelé 4 miliardy tokenov prostredníctvom programu Family & Friends a prednedávnom odštartovaného predpredaja a priniesli spoločnosti tržby pri emitovaní tokenov vo výške cca. 40 miliónov eur. Teraz spoločnosť weeNexx AG ako emitent tokenov spúšťa ďalší stupeň svojej stratégie trhovej kapitalizácie: Onedlho sa zverejní rozhodnutie, na ktorej platforme sa uskutoční ďalšie kolo predaja, teda verejný predaj.“

V tomto kole budú ponúknuté na predaj ďalšie 3 miliardy tokenov v cene 0,01 Euro (= 1 eurocent). Verejný predaj znamená, že teraz po prvýkrát ľudia mimo okruhu známych spoločnosti, majú možnosť kúpiť WMA token za pevne definovanú cenu 1 eurocentu. Toto predajné kolo môže trvať maximálne tri mesiace.

Po ukončení verejného predaja nastane okamih listingu. Listing znamená, že na kryptoburze príde k vytvoreniu kurzu na základe ponuky a dopytu. Tento proces je podporovaný, podobne ako u akcií, s príslušnými správami o spoločnosti o úspešnej expanzii, aby sa tak vytvorila atraktivita tokenu. To opätovne vedie k zvýšeniu záujmu investovať do tokenov za ešte cenovo výhodný kurz.

Bezpečnosť pre investorov je na prvom mieste

A aký je rozdiel medzi Initial Coin Offering (ICO) a Initial Exchange Offering (IEO)? Podľa slov pána Engelsbergera: „Prvé kolo financovania digitálnej meny prebehlo vo fáze ICO s generovaním tokenov v konkurencii s etablovanými kryptomenami alebo klasickými FIAT peniazmi. V princípe túto fázu možno porovnať s prvým vydaním akcií na burze. Pri príprave blížiacej fázy verejného predaja sme sa rozhodli pre formu realizácie IEO. IEO znamená predaj tokenov nie samotným emitentom tokenov ale prostredníctvom osvedčenej a zavedenej kryptoburzy.“

„Cieľom je ponúknuť kupujúcim čo najväčšiu istotu“, argumentuje pán Engelsberger a „v prípade IEO je táto istota zabezpečená, pretože IEO prebieha pod dozorom kryptoburzy.“

V Nemecku je blockchain od začiatku roka pod dozorom finančného dozoru BaFin. Na to je pre spoločnosti, ktoré poskytujú digitálne aktíva, potrebné príslušné úradné povolenie. So „Zákonom o realizácii smernice zmien k štvrtej EU smernici o praní špinavých peňazí“, majú podľa legislatívy v Nemecku platiť jasné smernice pre projekty blockchain 

Vizionár Cengiz Ehliz buduje celosvetový obchodný model

 

 

Vizionár Cengiz Ehliz v dobrej nálade v súvislosti s úspešnou fázou programu Family & Friends pri vstúpení na kryptoburzu. (Foto: weeConomy)

Tento trvalý obchodný model wee je jedinečný a odlišuje sa od všetkých kryptomien na trhu. Vďaka wee sa kryptomena mení z finančnej investície na skutočný platobný prostriedok. Idea, vízia, stratégia a celosvetový obchodný model wee sú životným dielom pána Cengiza Ehliza, úradujúceho podnikateľa roka v Mníchove a väčšinového akcionára wee.

 

Kontakt pre médiá:

weeGroup

Head of Corporate Communications                                                                                  

Tilmann Meuser                                           

c/o CP/CONSULT Consulting Services GmbH

Tel: +49 (0) 201/890699-15; mobil: +49 (0) 177/8095117

meuser@cp-cs.de

 

 

Informácie o wee: http://wee.com o https://weemat.io

 

 

PRESSEKONTAKT

wee
Tilmann Meuser

Burgstrasse 8
CH-8280 Kreuzlingen

Website: www.wee.com
E-Mail : meuser@cp-cs.de
Telefon: auf Anfrage